Loading...
Startsida

Karant-ään-mas (igen!)

Hej, alla spelare! MEGA:s styrelse har beslutat om att starta upp Karant-ään-mas igen. Reglerna är samma som förut och evenemanget fortsätter fram tills den 28 januari, då den ordinarie WEMAS (Winter-een-mas)-helgen tar över den 29–31 januari.

Länk till Facebook: https://fb.me/e/4F6xng61k

***English below***

Karant-ään-mas är ett evenemang baserat på WEMAS (tidigare Winter-een-mas), MEGA:s årliga evenemang där vi tillsammans försöker klara så många digitala spel som möjligt inom loppet av tre dygn!

Under detta evenemang försöker vi klara långa spel hemifrån. Syftet är att vi tillsammans ska klara många olika spel och ha något konstruktivt att göra under tiden vi socialt distanserar oss på grund av coronaviruset.

Detta evenemang kommer att följas direkt av det ordinarie WEMAS-evenemagnet den 29–31 januari (förmodligen även det online).

NÄR?
Vi börjar Karant-ään-mas vid midnatt den 14 december och kör på till den 28 januari, då evenemanget ersätts av den ordinarie WEMAS-helgen 29–31 januari.

VAR?
Vi möts inte upp någonstans, utan alla spelar hemifrån. Håll kontakten med andra spelare via både text och röst på MEGA:s Discord!

➡➡ https://discord.gg/Yjm4bah

HUR GÅR JAG MED?
Du kan vara med på Karant-ään-mas genom att bli medlem i MEGA.
Medlemskap i föreningen kostar 100 kr upp till 25 år och 150 kr 26 år och över.

Bli medlem här:

➡➡ https://ebas.sverok.se/signups/index/7622

Medlemskapet gäller per kalenderår. Som medlem går du med på att följa våra stadgar. Läs mer här:
https://www.megasweden.se/bli-medlem/
https://www.megasweden.se/om/stadgar/

REGLER!
• Spel längre än 10 timmar räknas*
• Spel som påbörjats under WEMAS 2020 eller tidigare räknas (oavsett spelets längd)
• Spel som finns på vår Pile of Shame* * räknas
• Spel som klarats under något WEMAS-event räknas INTE * * *
• Spelet ska klaras under eventet (alternativt avslutas under ordinarie spelklararevent sista helgen i januari)
• Bild på påbörjande och avslut postas i MEGA:s Discord-kanal
• Max två spel per person åt gången.* Det är speltiden som anges under kategorin “Main Story” på webbplatsen howlongtobeat.com som gäller
* * Pile of Shame är en lista på spel som paxats under tidigare Winter-een-mas men inte klarats och hittas här:
https://www.megasweden.se/forums/topic/winter-een-mas-2019-paxlista-pile-of-shame
* * * Listan på spel som redan har klarats hittas här:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JU7BwpP47sE62wFO79B7ZXhG56h0Mj393eYqRmUZH2s/edit?usp=sharing

➖

Karant-ään-mas is an event based on WEMAS (earlier known as Winter-een-mas), MEGA’s annual event where we try to finish as many digital games as possible during 72 hours!

During this event we try to finish long games from home. The purpose is to finish many games together and have something constructive to do during the time of social distancing due to the Coronavirus.

This event will be followed directly by the ordinary WEMAS event January 29–31st (probably also online).


WHEN?
Karant-ään-mas starts at midnight on December 14th and continues until January 28th, where the event will be replaced by the ordinary WEMAS weekend January 29–31st.WHERE?
We will not meet up anywhere, everyone plays from home. Keep in touch with the other players, both by text and voice, on MEGA’s Discord!

➡➡ https://discord.gg/Yjm4bah

HOW DO I JOIN?
You can join Karant-ään-mas by becoming a member of MEGA. Membership in the association costs 100 SEK if you’re younger than 26 and 150 SEK if you’re 26 or older.

Sign up here:
➡➡ https://ebas.sverok.se/signups/index/7622

The membership is valid the entire calendar year. As a member you agree to follow our rules. Read more here:
https://www.megasweden.se/bli-medlem/
https://www.megasweden.se/om/stadgar/

RULES!
• Games longer than 10 hours count *
• Games that were started during WEMAS 2020 or earlier count (regardless of the game’s length)
• Games on our Pile of Shame* * count
• Games that were finished during a WEMAS-event DO NOT count * * *
• The game must be finished during the event (alternatively finish during a regular WEMAS event the last weekend in January)
• Pictures of the beginning and ending of the game will be posted in MEGA’s Discord channel• One person can play a maximum of 2 games at once
* Find out the time of the game by looking under the category “Main Story” on the website howlongtobeat.com
* *Pile of Shame is a list of games that were reserved for earlier WEMAS events but were not finished. You can find it here:
https://www.megasweden.se/forums/topic/winter-een-mas-2019-paxlista-pile-of-shame
* * * The list of already completed games can be found here:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JU7BwpP47sE62wFO79B7ZXhG56h0Mj393eYqRmUZH2s/edit?usp=sharing

➖

MEGA:s verksamhet görs i samband med / MEGA’s events are done in collaboration with: Spelens hus, Sverok , Sverok Skåne, Studiefrämjandet och Malmö stad.