Loading...

Avdelningar

Vad är en avdelning?

I korthet är en avdelning en grupp medlemmar i samma Sverokförening, som har bestämt sig för att tillhöra samma avdelning och bedriva verksamhet i den. Det kan till exempel vara ett e-sportlag eller en lajvgrupp. En avdelning kan även vara geografiskt bunden. Det kan exempelvis röra sig om en nationell förening som har en avdelning i de kommuner där de har medlemmar, eller en stor förening på en ort som har avdelningar på flera skolor. Det kan även röra sig om en förening med blandade åldrar där de unga medlemmarna bildar en ungdomsavdelning för att få mer resurser och inflytande. Det viktiga är att medlemmarna själva har en orsak att vilja ha avdelningen. Föreningen som avdelningen tillhör kallas Huvudförening.

En avdelning är en mycket enkel form av förening. Detta innebär att avdelningen, på sitt mycket enkla årsmöte, kan överlåta skötseln av sin ekonomi och revision till sin huvudförening. Det innebär i sin tur att avdelningen inte behöver ha en egen kassör eller revisor och de behöver inte ha någon bokföring eller något konto för sina bidrag utan det sköter deras huvudförening. Eventuella bidrag till avdelningen går då in på huvudföreningens konto, som förväntas göra bra saker för avdelningen. Det kan vara att ordna med en lokal för avdelningarna eller servrar som föreningen hyr. Det kan vara att föreningen gör verksamhet som bara avdelningar kan delta i, till exempel e-sporttävlingar som bara föreningens e-sportlag kan delta i.

Precis som i alla föreningar måste varje person aktivt ta ställning för sitt medlemskap i avdelningen. Det räcker alltså inte med att dela in föreningen i avdelningar och flytta över medlemmar till dessa.