Loading...

Protokoll

Ett protokoll är ett dokument som beskriver ett genomfört styrelsemöte. Protokollet skrivs av en mötessekreterare. Protokollet undertecknas i regel av sekreteraren, mötesordföranden samt en eller flera justerare. Protokollet måste vara justerat för att vara giltigt och juridiskt bindande.

På denna länk får ni åtkomst till våra protokoll från 2011 och framåt.

Vill ni se de tidigare protokollen fysiskt signerade, kontakta oss. Vi förvarar dessa signerade protokoll på Spelens hus i Malmö.