Loading...

TNG

Allmän information

TNG ska vara MEGA:s reguljära verksamheten i grunden. TNG:s regelbundna verksamhet på torsdagar ska fortsätta vara det viktigaste i avdelningens verksamhet. Ledningsgruppen ska eftersträva att göra det ännu tydligare för nya, såväl som existerande, medlemmar vilka aktiviteter som erbjuds.