Loading...
Startsida

Protokoll från årsmötet

8 mars hade dåvarande Terebi Ge-mu sitt årsmöte. Under mötets gång beslutades bland annat att döpa om föreningen till MEGA, att välja en ny styrelse och att klubba igenom en ny verksamhetsplan för 2014. Styrelsen består utav: Samir Arabi-Eter (ordförande), Andrew Appleby (kassör), Alice Blomberg (ledamot), Björn Jönsson (ledamot), Robert Moschos (ledamot), Niclas Ohlsson (ledamot), Gunnar Södergren (ledamot) samt Christoffer Bask (suppleant). Alla beslut och handlingar hittar du på länkarna här nedan:

Protokollet
Verksamhetsberättelse 2013
Resultaträkning 2013
Balansräkning 2013
Revisionsberättelse 2013
Verksamhetsplan 2014

Vi röstade också fram ett förslag på ny logotyp för Spelens hus, den ser ut så här:
Spelens Hus