Loading...
Startsida

Protokoll från extra årsmöte

Den 4 januari i samband med Level up 2014 höll Terebi Ge-mu ett extra årsmöte.

På mötet beslutades att föreningen ska byta namn till Malmö Electronic Games Association (MEGA) samt att ändra syftes-paragrafen i stadgarna så att föreningen även inriktar sig på andra typer av elektroniska spel än TV-spel. För att dessa två beslut ska kunna träda i kraft krävs ett likadant beslut på nästa ordinarie årsmöte.

Protokollet hittar du i sin helhet på den här länken!