Loading...
Startsida

Pixellaboratoriet Labb #2: Mario

Pixellaboratoriet kallar [SUBJEKTNAMN] att den 28 juni delta i fas 2  av våra tester på laboratoriet Spelens hus, Ystadvägen 42 i Malmö, för att marginalisera felmarginalen för analysen av resultaten från fas 1. Fas 2 karaktäriseras genom fokus på virtuell kolbaserad homo ludus med prydlig mustache, imbalans i nedre torso och aktionsbelastning inom mokning av cylinderpassager (en spelvänlig mustachprydd tjock rörmokare).

Fas 2 har också en skarpare tyngpunkt i diagnostik, därför kommer testerna fokusera mer kring kompetetativt deltagade.

Dagordning är som följer.

(Tiderna avser GMT+1.)

18:00 – Upprop

Vi samlas och subjekten delges mer information. Ditt frivilliga^1 deltagande dokumenteras enligt §13 i avtal 14 B ^2

18:30 – Survival Horror: Lost Levels (löpande)
Deltagare ska ta sig så långt fram de kan i Super Mario Bros. 2 – The Lost Levels på ett liv.

19:30 – Knockout
Diagnos av subjekts grundläggande kunskaper om bröderna Mario.

20:30 – Spelkryss
Diagnos av subjekts förmåga att sammankoppla paralexa fraktaler av linguistisk natur.

21:15 – Ludovicobehandling
Vi betraktar cinematisk tolkning av berättelsen. Handledare finnes för att väta iris vid uttorkning.

För löpande tester kommer också terminaler finnas utrustade med

  • Super Mario Bros.
  • Super Mario Bros. 3.
  • Super Mario All-Stars.
  • Super Mario World.
  • Super Mario World 2 – Yoshi’s Island
  • Super Mario 64.
  • Mario Picross
  • Mario Party 2
  • Med mera.

^1 Allt deltagande är obligatoriskt.
^2 §13 Pixellaboratoriet förbehåller sig rätten att vägra förtälja vad som avses av avtal 14 B.