Loading...
Startsida

Engagera dig i ett utskott!

På styrelsemötet 30 september beslutade styrelsen att införa två nya utskott. Ett för personer med intresse för musikspel och ett för de som gillar retrospel. Tanken är att dessa två utskott ska få ansvara för och hålla i arrangemang  med musikspel respektive retrospel i Spelens hus och även på spelträffar och även bestämma över föreningens inköp av dessa. Detta är ett perfekt läge för dig som gillar någon av de båda genrerna att engagera dig mer i föreningen och se till att vi lägger pengarna på rätt prylar.

För att vara med i något av utskottet krävs en ansökan. Din ansökan ska innehålla en kort presentation om vem du är och varför du passar till just det utskott du ansöker om att bli en del av.  Skicka den till terebigemu@gmail.com senast 15 oktober. Därefter kommer styrelsen att besluta hur de båda utskotten ska utformas.

Vi i styrelsen hoppas få många ansökningar och kommer att premiera de som gör ett bra jobb i utskotten. Lycka till mer din ansökan!