Loading...
EvenemangStartsida

MEGAsommar 2022

*** English below ***

MEGA:s sommarträff är tillbaka efter två år! Detta år åker vi tillbaka till Lomma Scoutgård för fyra dagar av häng, spel, film, bad och andra roliga aktiviteter!

VAR OCH NÄR?
Sommarträffen äger rum på Lomma Scoutkårs gård (Habovägen 2, Lomma) den 4–7 augusti.

Vi vill vara extra tydliga med att vi flyttar in i lokalen runt kl 12 på torsdagen och de som kommer tidigt bör vara inställda på att lokalen inte är 100% redo och att vi gärna ser att man hjälper till att rigga lokalen med spelstationer och liknande. Tillsammans går det på ett kick! Tanken är att träffen på allvar kan börja mot eftermiddagen men alla är välkomna att hänga innan.

HUR TAR JAG MIG DIT?
Gården ligger på gångavstånd från busshållplatsen “Lomma Brohus”.

Om du åker bil: Gården har parkeringsplats för omkring 13 fordon. Läs mer om hur du hittar till gården här:

http://uthyrning.lommascoutkar.se/hittahit

ÄR DET ÖVERNATTNING?
Ja! Övernattning är inte obligatoriskt, men det finns gott om plats i lokalen. Ca 20 madrasser finns på plats (ta med eget lakan, kudde och täcke). Det går även bra att ta med sin egen madrass.

FINNS DET MAT?
MEGA kommer att bjuda på frukost, men inte lunch eller middag. Det finns ett kök och en grillplats tillgänglig för den som vill laga mat, alternativt kan man ta sig in till Lomma centrum och köpa.

KOSTAR EVENEMANGET?
Ja, 300 kronor. Du kan betala till en av följande:
• Swish: 123 – 193 86 79
• Plusgiro: 56 51 49-2
• Med kontanter på TNG

VAR ANMÄLER JAG MIG?
Du anmäler dig på detta formulär:
https://forms.gle/Zk8C4DzWS2tyTyaR9

Observera att din anmälan inte är fullständig förrän du BÅDE har fyllt i formuläret OCH betalt anmälningsavgiften på 300 kronor. Glöm inte att anteckna din betalning med ditt namn.

Vill du hjälpa till?
Är du kreativ och idéspruta? Vill du vara med och utforma träffens innehåll/program? Kontakta oss här på Facebook eller på vår e-post info@megasweden.se!

Samma adress kontaktar du oss också på om du har körkort och kan hjälpa till med frakt torsdagen den 4 augusti och söndagen den 7 augusti.

REGLER:
• Ingen alkohol, droger eller liknande.
• Ingen rökning inomhus.
• Håll området rent, samt källsortera ditt avfall.
• Var försiktig med Lommas Scoutkårs saker! Vi är ansvariga för att se till att inget går sönder.
• Ta hand om dig själv och varandra! Vi måste äta och dricka ordentligt, speciellt i sommarvärmen.


ENGLISH:

MEGA’s summer camp is back after two years! This year we will go back to Lomma Scoutgård for four days of hanging out, playing games, watching movies, swimming and other fun activities!

WHEN AND WHERE?
The summer camp will be on Lomma Scoutkårs gård (Habovägen 2, Lomma) August 4–7.

We want to clarify that we will move to the location around 12 o’clock on August 4, and the people who come early should not expect everything to be 100% done right away. We would love some extra help to rig the gaming stations; together we can do it quickly! The camp activities will begin later in the afternoon but anyone is welcome to come and hang out beforehand.

HOW DO I GET THERE?
You can walk from the bus stop named “Lomma Brohus”.

If you’re driving: Lomma Scoutgård has parking spaces for around 13 vehicles. Read more about directions here:

http://uthyrning.lommascoutkar.se/hittahit

CAN I SLEEP OVER?
Yes! Sleeping over is not obligatory, but there is lots of space. About 20 mattresses will be available (but bring your your own sheets, pillow and blanket). You can also bring your own mattress.

IS THERE FOOD?
MEGA will get everyone breakfast, but not lunch or dinner. There is a kitchen and grill available for anyone who wants to cook, alternatively you can go to downtown Lomma and buy food.

DOES IT COST MONEY?
Yes, 300 SEK. You pay to one of the following:
• Swish: 123 – 193 86 79
• Plusgiro: 56 51 49-2
• With cash at TNG

WHERE DO I SIGN UP?
On this form:
https://forms.gle/Zk8C4DzWS2tyTyaR9

Please note that your sign-up is not complete until you’ve BOTH filled in the form AND paid the fee of 300 SEK. Don’t forget to sign your payment with your name!

Do you want to help?
Are you creative and full of ideas? Do you want to help form the camp’s activities? Contact us here on Facebook or on our e-mail info@megasweden.se!

You can also contact us if you have a driver’s license and can help with transport Thursday August 4 and Sunday August 7.

RULES:
• No alcohol or drugs.
• No indoor smoking.
• Keep the area clean and recycle your trash.
• Be careful when handling things that belong to Lomma Scoutkår! We’re responsible to make sure nothing breaks.
• Take care of yourself and each other! We have to eat and drink properly, especially in the summer heat.


MEGA:s verksamhet görs i samband med / MEGA’s events are done in collaboration with: Spelens hus, Sverok Skåne & Studiefrämjandet.