Loading...
Startsida

🎮 MEGA:s nya restriktioner (1 januari 2022) 🎮

För att förhindra spridningen av covid-19 har Spelens hus satt nya restriktioner i lokalen, vilket har lett till att vi endast kan tillåta 14 personer i lokalen, varav 2 måste spela ensamma i de två små rummen (portal-rummen). För att hålla reda på vilka som kommer ber vi er därför anmäla er om ni vill delta.

❗ Kom endast om du är symptomfri och inte har vistats med någon som har covid-19 ❗

Länk till morgondagens TNG hittar du nedan. Länkar till framtida TNG:n kommer att publiceras på Discord, Facebook och e-mail (om du är medlem).

Länk till morgondagens TNG (2 januari):
➡➡ https://ebas.sverok.se/registrations/add/832

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

To prevent the spread of covid-19, Spelens hus has new restrictions, leading to us only allowing 14 people at to come in at once, 2 of which must play alone in the two small rooms (the portal rooms). To keep track of our visitors we kindly ask you to announce here if you’d like to participate.

❗ Only come if you are free of symptoms and have not met with somebody diagnosed with covid-19 ❗

You will find the link for tomorrow’s activities down below. Links to future events will be published on Discord, Facebook and e-mail (if you’re a member).

Link for tomorrow’s activities (January 2):
➡➡ https://ebas.sverok.se/registrations/add/832