Loading...
Startsida

Tredje vågen av Karant-ään-mas

***English below***

Karant-ään-mas är ett evenemang baserat på WEMAS (tidigare Winter-een-mas), MEGA:s årliga evenemang där vi tillsammans försöker klara så många digitala spel som möjligt inom loppet av tre dygn!

Under detta evenemang försöker vi klara långa spel hemifrån. Syftet är att vi tillsammans ska klara många olika spel och ha något konstruktivt att göra under tiden vi socialt distanserar oss på grund av coronaviruset.

NÄR?
Vi börjar Karant-ään-mas kl 18:00 den 16 februari och kör på så länge vi anser att evenemanget är relevant, alternativt tills Spelens hus öppnar igen. Stay tuned!

VAR?
Vi möts inte upp någonstans, utan alla spelar hemifrån. Håll kontakten med andra spelare via både text och röst på MEGA:s Discord!

➡➡ https://discord.gg/Yjm4bah

HUR GÅR JAG MED?
Du kan vara med på Karant-ään-mas genom att bli medlem i MEGA.
Medlemskap i föreningen kostar 100 kr upp till 25 år och 150 kr 26 år och över.

Bli medlem här:
➡➡ https://ebas.sverok.se/signups/index/7622

Medlemskapet gäller per kalenderår. Som medlem går du med på att följa våra stadgar. Läs mer här:
https://www.megasweden.se/bli-medlem/
https://www.megasweden.se/om/stadgar/

REGLER!
• Spel längre än 10 timmar räknas*
• Spel som påbörjats under WEMAS 2020 eller tidigare räknas (oavsett spelets längd)
• Spel som finns på vår Pile of Shame* * räknas
• Spel som klarats under något WEMAS-event räknas INTE * * *
• Spelet ska klaras under eventet (alternativt avslutas under ordinarie spelklararevent sista helgen i januari)
• Bild på påbörjande och avslut postas i MEGA:s Discord-kanal
• Max två spel per person åt gången.

Karant-ään-mas is an event based on WEMAS (earlier known as Winter-een-mas), MEGA’s annual event where we try to finish as many digital games as possible during 72 hours!

During this event we try to finish long games from home. The purpose is to finish many games together and have something constructive to do during the time of social distancing due to the Coronavirus.

WHEN?
Karant-ään-mas starts at 18:00 on February 16th and continues as long as we find the event to be relevant, alternatively until Spelens hus opens again. Stay tuned!

WHERE?
We will not meet up anywhere, everyone plays from home. Keep in touch with the other players, both by text and voice, on MEGA’s Discord!

➡➡ https://discord.gg/Yjm4bah

HOW DO I JOIN?
You can join Karant-ään-mas by becoming a member of MEGA. Membership in the association costs 100 SEK if you’re younger than 26 and 150 SEK if you’re 26 or older.

Sign up here:
➡➡ https://ebas.sverok.se/signups/index/7622

The membership is valid the entire calendar year. As a member you agree to follow our rules. Read more here:
https://www.megasweden.se/bli-medlem/
https://www.megasweden.se/om/stadgar/

RULES!
• Games longer than 10 hours count *
• Games that were started during WEMAS 2020 or earlier count (regardless of the game’s length)
• Games on our Pile of Shame* * count
• Games that were finished during a WEMAS-event DO NOT count * * *
• The game must be finished during the event (alternatively finish during a regular WEMAS event the last weekend in January)
• Pictures of the beginning and ending of the game will be posted in MEGA’s Discord channel

• One person can play a maximum of 2 games at once

MEGA:s verksamhet görs i samband med / MEGA’s events are done in collaboration with: Spelens hus, Sverok – Spelhobbyförbundet, Sverok Skåne, Studiefrämjandet Skåne-Blekinge, västra, Musik/Kultur och Malmö stad.