Loading...
Startsida

Kallelse till extra årsmöte

Terebi Ge-mu Malmö kallar härmed alla medlemmar till ett extra årsmöte. Mötet äger rum lördagen den 4 januari klockan 17:00 på Kirsebergs Fritids- och Kulturhus i samband med Level up 2014 (Alla medlemmar har tillträde till mötet utan att behöva betala inträde på spelträffen). Anledningen till detta är att styrelsen tagit fram ett förslag på nya stadgar, som innebär en förändring av föreningens verksamhet och även att föreningen får ett nytt namn.

Det är två paragrafer som påverkas av de föreslagna ändringar. Dessa två ser ut så här idag:

§1. Namn
Föreningens namn är Terebi Ge-mu Malmö.

§4. Syfte
Föreningen har som syfte att bedriva en organiserad kultur- och fritidsverksamhet med inriktning på TV-spel, främst för ungdomar mellan 15-25 år.

Så här ser det nya förslaget på stadgar ut (ändringar i fetstil):

§1. Namn
Föreningens namn är Malmö Electronic Games Association (MEGA).

§4. Syfte
Föreningen har som syfte att bedriva en organiserad kultur- och fritidsverksamhet med inriktning mot TV-spel och andra elektroniska spel. Föreningens verksamhet riktar sig främst mot ungdomar mellan 15-25 år.

För att ändringen av stadgarna ska gå igenom måste de klubbas på två efterföljande årsmöten. Detta innebär att förslaget inte kommer träda i kraft även om det extra årsmötet röstar för det. Det krävs att förslaget röstas igenom även på det ordinarie årsmötet.

I korthet:
Vad: Styrelsen föreslår ett namnbyte till Malmö Electronic Games Association (MEGA) och ett tillägg om att vår verksamhet även omfattar andra elektroniska spel än TV-spel.
När: Klockan 17:00, 4 januari 2014
Var: Kirsebergs Fritids- och Kulturhus (i samband med Level up 2014)
För vem: Alla medlemmar har rätt att medverka och behöver inte betala inträde till Level up 2014 för att komma in.