Loading...
Startsida

Protokoll från årsmötet 2013

Lördagen 16 februari hade Terebi Ge-mu Malmö sitt årsmöte på Spelens hus i Malmö. Där beslutades bland annat att vi avskaffar deltagaravgiften på Spelens hus (nu har som betalar medlemsavgiften om 50 kronor per år fritt tillträde till alla TNG-träffar och föreningens övriga verksamhet). Dessutom valdes ny styrelse bestående av: Samir Arabi-Eter (nyvald ordförande),  Gunnar Södergren (nyval), Niclas Ohlsson (nyval), Nebez Kassem (nyval),  Jonas Hrimfei (omval), Christoffer Cederholm (omval) och Sebastian Klasson (omval). Christoffer och Sebastian sitter kvar i styrelsen som suppleanter för att se till att inte kunskapsförlusten blir för stor.

Protokoll med bilagor finns att ladda hem här nedan.
Årsmötesprotokoll
Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse 2012
Bilaga 2 – Resultaträkning 2012
Bilaga 3 – Revisionsberättelse från verksamhetsrevisor 2012
Bilaga 4 – Ekonomisk revisionsberättelse 2012
Bilaga 5 –  Verksamhetsplan 2013