Loading...
Startsida

Årsmöte Terebi Ge-mu Malmö

Härmed kallar vi alla medlemmar i Terebi Ge-mu Malmö till årsmöte.

Plats: Spelens hus, Ystadvägen 42 (tredje våningen), Malmö
Tid: 11.00 söndagen 29/1 2012

För samtliga medlemmar i Terebi Ge-mu Malmö och den tidigare föreningen Terebi Ge-mu (som under deras årsmöte beslöt att överföra hela sin medlemsbas till Terebi Ge-mu Malmö).

Det finns ganska omfattande planer från den avgående styrelsens sida att förnya och förändra föreningens arbetssätt (inte minst i och med att vår systerförening Terebi Ge-mu inte längre existerar). Vi svarar givetvis på eventuella frågor som dyker upp antingen på vårt forum eller facebook eller hur ni vill. Men för att undvika onödigt utdragna diskussioner på mötet ser vi gärna att folk förberett sig. Handlingarna inför mötet kommer att göras tillgängliga via terebigemu.com innan mötet.