Loading...
Evenemang

Extra årsmöte för Terebi Ge-mu Malmö

I samband med Sommarträffen 2010 kommer vi ha ett extra årsmöte för Terebi Ge-mu Malmö. Anledningen till detta är att vi vill byta riksförbund. Mötet kommer att hållas i Studiefrämjandet i Malmös lokaler tisdagen 27 juli klockan 19:15. Två punkter kommer att diskuteras, nämligen byte av riksförbund och stadgar. Den sistnämnda diskuteras eftersom att stadgarna fastställer vilket riksförbund föreningen är medlemmar i.

Det är Terebi Ge-mu Malmös styrelse som kallar till detta möte eftersom frågan om byte av riksförbund har aktualiserats under året. Vi hoppas att så många som möjligt kan närvara, alla medlemmar i Terebi Ge-mu Malmö har rösträtt!

Tid: 19:15 27 juli
Plats: Studiefrämjandet i Malmö, Ystadsgatan 53
Dagordning: 1. Mötets öppnade, 2. Kallelsens godkännande, 3. Val av mötesfunktionärer, 4. Byte av riksförbund, 5. Justering av stadgar, 6 Mötets avslutande

Välkomna!