Loading...
InformationStartsida

🎮 MEGA söker styrelse! 🎮

Hej, alla spelare!

MEGA söker en ny styrelse år 2022! Den nya styrelsen väljs på MEGA:s årsmöte på Spelens hus (Nobelvägen 145A i Malmö) söndagen den 13 mars kl 13:00.


VAD INNEBÄR DET?

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet, alltså innebär det att du får fler chanser att bestämma i föreningen. Perfekt för dig som brinner för TV-spel och har många roliga idéer!

Tillgängliga poster är:

Ordförande

Föreningens ansikte utåt.

Kassör

Personen som ansvarar för föreningens pengar.

Ledamot

En person som är med på möten och fattar beslut.

Suppleant

En person som kan hoppa in om ledamöterna inte har tid.

Revisor

En person som granskar föreningens inköp och ekonomiska berättelse i slutet av året.

Valberedning

En person som letar efter kandidater till styrelsen år 2023.


MEDLEM?

Medlemmar i föreningen är valbara till styrelsen. Läs mer om medlemskap här:


NOTERA!

Det är möjligt att kandidera till styrelsen även om du inte kan medverka på årsmötet eller bor utanför Malmö. Föräldrar till barn och ungdomar som är med i föreningen är också varmt välkomna att kandidera, så länge ni är medlemmar!


FLER FRÅGOR?

Tveka inte att fråga oss på info@megasweden.se!