Loading...
InformationslideshowStartsida

Kallelse till extra årsmöte 2017 – 9 april klockan 14.00 på Spelens hus i Malmö

Kallelse till extra årsmöte

Under årsmötet i februari hade vi handlingar som inte var klara i tid. Detta ledde till att mötet beslutade om att det måste utlysas ett extrainsatt årsmöte för att lyfta dessa saknade punkter på dagordningen. Detta är en kallelse till detta extra årsmöte.

När och var?
Klockan 14:00 den 9 april på Spelens hus.
Vi bjuder på fika

Beräknad tid för mötet är ca. 1 timme.

Punkter som skall behandlas är föreningens ekonomiska rapport, kommande års budget, revisionsberättelse, en propostion gällande en ändring i våra stadgar samt omröstning för att ge 2016 års styrelse ansvarsfrihet.

Dagordning och resterande handlingar finns tillgängliga på länken här nedan.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BwBmhu9kMECHa1JhWkdLTW9pa3M

Mötet följs sedan direkt av söndagens ordinarie TNG-aktivitet.