Loading...
Startsida

Vill du jobba åt MEGA under sportlovet?

banner_470x250
Vi söker en person som vill hjälpa oss hålla sportlovsaktiviteter under vecka 8 (22 feb till 26 feb) på Spelens hus. Vi kommer ha öppet mellan klockan 12:00 och 17:00 varje vardag och erbjuda spelande samt hålla diverse andra aktiviteter som är anknutna till vår spelkultur. Du får hemskt gärna vara med och utforma veckan! Vi uppmuntrar det rentav.

I uppgifterna ingår i övrigt att se över vår utrustning, assistera besökare och informera om föreningen. Därför ser vi det som en stor fördel om du är en existerande medlem som redan har insikt och kunskap om hur saker fungerar i föreningen. Det är inget krav men en klar fördel.

Är du intresserad skickar du ett mail till info@megasweden.se där du presenterar dig och skriver kort varför du tror du passar för uppgiften. Vi hör av oss den 15 februari med besked.