Loading...
Startsida

Förslag till styrelse 2016

Valberedningen, som består av Jonas Hrimfei och Niclas Ohlsson, fick i uppdrag av årsmötet 2015 att ta fram ett förslag till styrelse, revisor(er) och ny valberedning för verksamhetsåret 2016. Här nedan listas valberedningens förslag:

Förslag på MEGA:s styrelse 2016:

Ordförande: Alexander Cederholm (omval)
Motivering: Valberedningen tycker att Alexander har gjort ett gott jobb efter omständigheterna. Under hösten har han hittat en bra ambitionsnivå för föreningen och vi känner att det finns fortsatt förtroende för Alexander bland föreningens medlemmar.

Kassör: Gunnar Södergren (nyval till posten kassör, men omval i styrelsen)
Motivering: Gunnar har gott om erfarenhet av styrelsearbete och är ordningsam. Han har tagit ansvar för årets räkenskaper trots att det inte ingått i hans roll som vice ordförande. Vi i valberedningen känner oss trygga med Gunnar som kassör i föreningen.

Vice ordförande: Sebastian Boquist Bäckman (nyval)
Motivering: Sebastian har på kort tid blivit en viktig del av MEGA. Med sitt goda humör och lyhördhet får han såväl gamla som nya medlemmar att känna sig välkomna i föreningen. Vår tanke med att nominera honom till vice ordförande är att han även officiellt ska få ansvar för medlemmarnas välbefinnande. Vi vill föreslå den nya styrelsen att ge vice ordförande ansvaret för den interna kommunikationen inom föreningen.

Sekreterare: Björn Jönsson (nyval till posten sekreterare, men omval i styrelsen)
Björn har väldigt mycket erfarenhet av styrelsearbete och stenkoll på hur all formalia går till. Vi tänker att han på posten sekreterare kan ta ett helhetsgrepp för administrationen i föreningen och se till att protokoll och post till föreningen hanteras på rätt sätt.

Ledamot: Minimy Eggerstedt (nyval)
Vårt absolut viktigaste uppdrag var att hitta nya yngre förmågor till styrelsen. Dessvärre har flera av de tillfrågade tackat nej, men vi är väldigt glada att det var just Minimy som tackade ja eftersom hon var vårt förstaval bland de yngre medlemmarna. Vi är övertygade om att Minimy kan tillföra helt nya perspektiv i föreningens verksamhet och vi hoppas att detta bara är början på en föryngringsprocess i styrelsen.

Suppleant: Nebez Kassem (omval i styrelsen)
Nebez har massor av erfarenhet och kan även fungera som TG Fight Clubs röst i styrelsen. Han hade varit given som ordinarie ledamot, men har själv bett om en suppleantroll

Suppleant: Mika Leth (omval i styrelsen)
Mika har mångårig erfarenhet av styrelsearbete i föreningar och har också varit en del av föreningen under en lång tid. Att valberedningen valt att “bara” nominera henne till en suppleantroll beror på att hon bor på annan ort. Tanken är att hon ska ha möjligheten att kunna välja bort ett möte och avståndet skapar problem.

Förslag på MEGA:s valberedning 2016:

Sammankallande: Fredrik Knight (nyval)
Fredrik har under 2015 suttit i styrelsen, men valt att inte kandidera till 2016 års styrelse. Vi är glada att kunna nominera denna aktiva, ansvarsfulla och engagerade MEGA-medlemmen till valberedningens sammankallande istället. Valberedningen får gärna bestå av fler än en person, så vi hoppas att någon mer nomineras under mötet. Annars föreslår vi att årsmötet beslutar att Fredrik under året får rätt att, vid behov, tillsätta fler personer i valberedningen.

Förslag på MEGA:s revisor(er) 2016:

Revisor: Inget förslag
Valberedningen har inte kunnat hitta en person som kandiderar till posten revisor. Vi hoppas att någon nomineras under årsmötet.