Loading...
Startsida

Kallelse till årsmöte UPPDATERAD!

Alla medlemmar i Terebi Ge-mu är härmed kallade till ordinarie årsmöte på Spelens hus 8 mars klockan 12:00 på Spelens hus (notera att Spelens hus kan ha flyttat vid detta datum!).

Under årsmötet kommer vi bland annat fatta beslut om ny verksamhetsplan, styrgrupp för Spelens hus 2.0 samt stadgeändringar som innefattar det namnbyte och den ändring av syftesparagrafen som klubbades första gången under det extra årsmötet.

Alla handlingarna till årsmötet:
Dagordning
Verksamhetsberättelse 2013
Balansräkning 2013
Resultaträkning 2013 och budget 2014
Verksamhetsplan 2014
Revisionsberättelse 2013

Valberedningens förslag till styrelse saknas än så länge.