Loading...
Startsida

Terebi Ge-mus budget 2013

Under årsmötet 2013 fick styrelsen i uppgift att ta fram en budget för det kommande verksamhetsåret. Vi har nu klubbat den i styrelsen och den finns på länken i slutet av inlägget.

Värt att nämna är att vi i år, tack vare Fritidsförvaltningen, fått ett mycket gynnsamt hyresavtal som gör att vi betalar mycket mindre i hyra för Spelens hus än tidigare år. Redan på årsmötet beslutade vi därför att ta bort deltagaravgiften för att få tillträde till Spelens hus. För 50 kronor blir man medlem i föreningen och får tillträde till all föreningens verksamhet i föreningslokalen.

I övrigt kommer vi använda året till att bygga upp en buffert för framtida lokaler och den kommande konsoluppgraderingen i samband med att PlayStation 4 och den nya Xbox lanseras.

Budgeten i sin helhet finns här.