Loading...
Startsida

Pixellaboratoriet Labb #1: Disney

Pixellaboratoriet verkar för att hitta svaret på den eviga frågan:

“Varför är det så jäkla kul med Retrospel?”

Vi ämnar ta reda på detta genom att återskapa den naturliga miljö då kolbaserade livsformer på Tellus kan ha spelat spelen, enligt våra tidigare efterforskning rapporterad i RAPPORT 64A-K75 “Varför Newtons teorier kring Marios fysiska egenskaper strider mot Kants post-teori.” (F. Wellman, et al, 1994, Science Weekly) och dementerad i RAPPORT 77H-P02 “Wellman – en slags n0lla” (S. Wiklund, et al, 1997, Självpublicerad) som senare dementerades i RAPPORT 1A8-023 “Wellman hade rätt, Wiklund är den egentliga n0llan” (F. Knight, P. Blåbär, 2001, Theorethical Prototyping Issue #34).

Härmed kallas du att delta i Pixellaboratoriets undersökningar kring retrospelande. De första testerna äger rum i Spelens Hus lokaler på Ystadvägen 42, onsdagen den 11 Maj med start klockan 18:00 och avslut 22:00.

 

Testerna kommer gå till så att du placeras i en miljö som simulerar hur det kan ha varit i ett spelrum till 64,6% exakthet  (felmarginal +-2%). Där kommer finnas en serie spel vi återskapat med Digital Genetics Evaluation & Sequence Estimation Apparatus for Regeneration of Entertainment Values.[^1]

I Pixellaboratoriet Testgrupp 1A-B, som Du tillhör, testar vi onsdag 11 Maj spel på temat Disney.

Vi undersöker bland annat:

  • Mickey Mania – SNES
  • Tale Spin – NES
  • Chip and dale – NES
  • Mickey’s Magical Quest – SNES
  • Goof Troop – SNES
  • Mickey’s Speedway USA – N64
  • Pinocchio – SNES

Dessutom kommer en process initieras som ska öka produktionen av adrenalin för syfte att se hur tävlingsinstinkterna i våra subjekt påverkar underhållningsvärdet i simulationen.

För detta hämtas spelet Duck tales i japansk version. Detaljerna för detta kommer delges på plats. Det är [DU SAKNAR BEHÖRIGHET ATT SE DENNA INFORMATION] med två [DU SAKNAR BEHÖRIGHET ATT SE DENNA INFORMATION] till förmån för den [DU SAKNAR BEHÖRIGHET ATT SE DENNA INFORMATION].

Välkommen till Pixellaboratoriet testgrupp 1A-B. Tack för ditt frivilliga deltagande.[^2]

 

^ Alla endorfiner, ceratoniner och dopaminer som subjekt kan tänkas producera under testet faller under §65-23B vilket ger Pixellaboratoriet rätt att förbehålla sig rätten att förneka dig möjligheten att neka dig själv rätten att skratta och ha kul.

^2 Allt deltagande är obligatoriskt.[^3]

 

^3 Det frivilliga (OBLIGATORISKA) deltagandet innebär att du ger Pixellaboratoriet rätt att samla in och sprida din glädje till övriga deltagande.