Loading...
Startsida

Årsmöteshandlingar 2011

Klockan 15:00 på lördagen den 29 januari har vi som bekant årsmöte på Spelens hus (Ystadvägen 42, tredje våningen). För att förbereda medlemmarna på detta har vi här samlat alla möteshandlingar.

Dagordning årsmöte 2011 – mötets dagordning.

Verksamhetsberättelse 2010
– Verksamhetsberättelsen för föregående år.

Balansräkning
– Terebi Ge-mu Malmös balansräkning per 31/12 2010

Resultaträkning_2010/Budget_2011
– Resultaträkningen för föregående år samt styrelsens förslag till budget 2011

Verksamhetsplan 2011
– styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2011.

Stadgeförslag
– Styrelsens förslag på nya stadgar. Ändringen består i att vi lägger till en upplösningsklausul och justerar stadgeändringsklausulen så att även upplösning kräver två efterföljande årsmötesbeslut för att ändras. Vi  lägger också till två punkter årsmötet ska ta upp (fastställande av dagordning och röstlängd).

Under årsmötet kommer vi även att rösta om en logotyp för Spelens hus. Under hösten hade vi en logotävling och här nedan ser vi det vinnande bidragetsom är skapat av Catarina Batista. Styrelsen föreslår att årsmötet väljer en av dessa som logotyp för Spelens hus.