Protokoll från styrelsemöte 2014-02-04

Terebi Ge-mus styrelse hade möte 2 februari 2014. Här är protokollet från det mötet:

Protokoll från styrelsemöte 2014-02-04