Protokoll 110524

Här kommer ett försenat protokoll från Terebi Ge-mus styrelsemöte 24 maj 2011.
110524_TGmöte