Protokoll 110331

Här kommer ett försenat protokoll från Terebi Ge-mu Malmös styrelsemöte den 31 mars 2011.

110331_TGMprotokoll
Bilaga – resultatrapport_20110331