Protokoll 110317

Här hittar du protokollet från styrelsemötet för Terebi Ge-mu som hölls den 17 mars 2011

110317_TGmöte

  • Johnny

    Tycker det är 7kt intressant att läsa detta faktiskt. Kul är också att ni har lyckats öka mysfaktorn genom att hitta två lampor!

    Forsätt med dessa protokoll så man kan hålla lite koll på föreningen!!!