Loading...

TNG

Allmän information

TNG ska vara MEGA:s reguljära verksamheten i grunden. TNG:s regelbundna
verksamhet på jämna torsdagar och söndagar ska fortsätta vara det viktigaste i
avdelningens verksamhet. Ledningsgruppen ska eftersträva att göra det ännu tydligare
för nya, såväl som existerande, medlemmar vilka aktiviteter som erbjuds.

Medlemskap i MEGA innebär även ett medlemskap i avdelningen TNG.