Kontakt

Kontaktinformation för MEGA

Organisationsnummer: 802447-5629
Plusgiro: 56 51 49-2
Besöksadress: Nobelvägen 145A
Postadress: Nobelvägen 145A, 212 15 Malmö

E-post: info@megasweden.se

Facebook: MEGA på Facebook
Twitter: MEGA på Twitter
Twitch: MEGA på Twitch
YouTube: MEGA på YouTube
Instagram: MEGA på Instagram
Flickr: MEGA på Flickr

Styrelse: Alexander Cederholm (ordförande), Kristofer Gniot (vice ordförande), Sebastian Boqvist Bäckman (kassör), Björn Jönsson (sekreterare/administratör), Linah (ledamot), Sala (ledamot), Nathalie Leth (ledamot) samt suppleanterna Mariam och Nebez Kassem.