Protokoll från styrelsemöte 130311

Här är protokollet från Terebi Ge-mus konstituerande styrelsemöte 11 mars 2013. Mötet ägde rum hemma hos Christoffer Cederholm där styrelsen bland annat beslutade om ansvarsfördelning och bokade in nya möten.

Protokollet i sin helhet hittar du här: Terebi Ge-mu styrelsemöte 130311