Protokoll 120401

Här är protokollet från Terebi Ge-mus styrelsemöte 1 april 2012. Ämnet för mötet var “omvärldsanalys” och styrelsen diskuterade hur föreningens styrkor och svagheter, samt vilka hot och möjligheter vi såg från omvärlden.

Protokollet i sin helhet hittar du här: Terebi Ge-mu Styrelsemöte 120401