Protokoll 120312

Här är protokollet från Terebi Ge-mus styrelsemöte 12 mars 2012. Ämnet för mötet var “organisationsstruktur” och styrelsen diskuterade hur årsmöte, styrelse, arbetsgrupper och utskott ska förhålla sig till varandra.

Protokollet i sin helhet hittar du här: Terebi Ge-mu Styrelsemöte 120312