Protokoll från årsmötet 2012

Söndagen 29 januari hade Terebi Ge-mu Malmö sitt årsmöte. Där valdes bland annat en ny styrelse bestående av: Christoffer Cederholm (omval), Sebastian Klasson (nyval), Emma Mellander (nyval), Jonas Gustafsson (omval), Victor Lundwall (omval). Christoffer och Sebastian utsågs även till ordförande respektive kassör.

Protokoll med bilagor finns att ladda hem här nedan.
Årsmötesprotokoll
Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse 2011.odt
Bilaga 2A – Resultaträkning 2011 och Budget 2012
Bilaga 2B – Balansräkning 2011-12-31
Bilaga 3 – Revisionsberättelse 2011
Bilaga 4 – Stadgar antagna 2012-01-29
Bilaga 5 – Verksamhetsplan 2012