Protokoll 120202

Här är protokollet fört vid Terebi Ge-mu Malmös konstituerande styrelsemöte 2012-02-02.
Terebi Ge-mu Malmö konstituerande styrelsemöte 120202