Protokoll 110531

Här kommer ett försenat protokoll från Terebi Ge-mus styrelsemöte 31 maj 2011.
110531_TGmöte