Protokoll 110503

Här är protokollet från Terebi Ge-mus styrelsemöte 110503.
110503_TGmöte