Protokoll 110412

Här är protokoll från Terebi Ge-mus styrelsemöte 12 april 2011.
110412_TGmöte