Protokoll 110324

Här kommer protokollet från dagens möte som ni alla väntat på. Läs det med nöje.

110324_TGmöte