Protokoll 110203

Här är protokollet från Terebi Ge-mu Malmös styrelsemöte den 3 februari 2011.

110203_TGM_protokoll