Protokoll 110111

Här kommer styrelsemötesprotokollet från 2011-01-11 där planering inför påskträffen påbörjades.

Styrelsemötesprotokoll 110111