Protokoll 110104

Eftersom vi vill skapa bättre insyn i Terebi Ge-mus styrelsearbete så har vi beslutat att publicera protokollen här på hemsidan. Här är protokollet från vårt konstituerande styrelsemöte för Terebi Ge-mus styrelse 2011. Mötet hölls den 4 januari 2011.

http://www.terebigemu.com/protokoll/konstituerande_styrelsmote_110104.pdf